TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Boost productivity with innovative technology for planning, design, construction and operation, from the office to the jobsite.

7. - 9. mai - Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Etter 30 år med årlige Novapoint Brukermøter er det med både vemod og stolthet vi nå inviterer til Trimble Brukermøte. Årsak? Novapoint har fått følge av flere kompletterende fagverktøy som samlet utgjør Trimbles kraftfulle bransjeløsning for infrastruktur.

Derfor har vi i år ikke bare fokus på de kjente fagområdene som tradisjonelt har vært dekket av Novapoint og Quadri, men også konstruksjon med Tekla Structures, tid/lokasjonsplanlegging med TILOS, trasé-alternativsøk med Quantm og 3D tegning med SketchUp.

Vi har valgt ´nettverk´ som årets konferansetema. Nettverk kan ha ulike formål og egenarter, men det grunnleggende er samhandling og sammenheng, både fysisk og digitalt, faglig og sosialt.

Trimble Brukermøte 2019 består av sju parallelle spor: prosjektledelse, modellering, veg og jernbane, VA og kabel, bru og tunnel, geoteknikk, og landskap og arealplan.

Medarrangør i år som i fjor, er EDRMedeso, forhandler av Tekla i Norge.

Sett av datoene og meld deg på allerede nå – da sparer du også penger!

Paamelding_NO_85pix_270.png
Prisinformasjon_NO_85pix_270.png

IMAGE-TSSG-270X85_Events_UserMeeting2019_NO_LastNedPDF.png
Utstillere:
Utstillere_NY_560x214.jpgIMAGE-TSSG-301X104_Events_UserMeeting2019_NO_Mats.png IMAGE-TSSG-301X104_Events_UserMeeting2019_NO_Jakob.png
IMAGE-TSSG-301X104_Events_UserMeeting2019_NO_Kirsti.png
IMAGE-TSSG-301X104_Events_UserMeeting2019_NO_Lene.png

IMAGE-TSSG-1180X63_events_user conference_dk_2019_Logos.png