Tillbaka till digitaltbyggande.se

Eventet arrangeras av Trimble Solutions Sweden AB och AB Svensk Byggtjänst. Som deltagare på eventen godkänner du vid anmälan via webbformulär respektive bolags integritetspolicy. Du ger där med ditt godkännanden att dina personuppgifter kan överföras till länder utanför EU och kan användas och lagras av Trimble vid dess företagsanläggningar eller hos deras betrodda tjänsteleverantörer i USA och / eller någon annanstans, allt i enlighet med de policyer som anges i Trimbles integritetspolicy